Aneta Maziarz Solicitors

Kancelaria Aneta Maziarz Solicitors powstała z myślą o Polakach i dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy jedyną kancelaria w UK skupioną wylącznie na problemach naszych rodaków. Znamy realia tak polskie jak i angielskie oraz wiemy z jakimi trudnościami spotykają się Polacy na emigracji. Na pierwszym miejscu stawiamy interesy naszych klientów dlatego oferowane przez nas usługi charakteryzuje się rzetelnoscią, wysokimi standardami oraz rzadko spotykanym poziomem merytorycznym.

Reprezentujemy klientów nie tylko w Londynie ale też na terenie całej Anglii oraz Walii. Wiele z prowadzonych przez nas procesów przeszło do historii precedensowego prawa brytyjskiego z powodu pozytywnych dla naszych klientów decyzji, które zapadły podczas tych procesów, a które obecnie stanowią wytyczną dla innych adwokatów oraz sędziów, którzy biorą udział w sprawach o podobnej naturze.

Szefowa kancelarii, Aneta Anna Maziarz-Bousse jest polskojęzycznym adwokatem (solicitor) w Wielkiej Brytanii. Po zdobyciu dyplomu magistra prawa w Polsce oraz dyplomu prawa w Wielkiej Brytanii, zdobyła siedmioletnie doświadczenie (2004-2011) jako aplikantka oraz szefowa wydziału polskiego w jednej z najstarszych kancelarii prawnych w londyńskim City. W roku 2011 została wpisana na listę Rady Adwokackiej (SRA) jako wykwalfikowany adwokat (solicitor) w Anglii i Walii.

Nasi klienci wybierają nas ponieważ wiedzą, że są w dobrych rękach.

 

 

Aneta Maziarz is a limited liability company registered in England & Wales, number 09220225.
Authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority, firm number 619609.